Vi ser dina kunder som våra egna

Fokusera på ditt företagande

Att driva ett företag handlar om en mängd saker. Den som hela tiden vill föra sin verksamhet uppåt och framåt behöver utrymme för att låta kreativiteten flöda fritt. Många hämmas av att hela tiden tvingas varva den kreativa processen med byråkrati och administration, och företagsekonomin påverkas kanske negativt av fördröjningarna på inbetalningar.

Upplever du att din situation är lite åt det hållet? Då är Aros Kapital svaret för dig. Läs mer om oss här.

Överlåt faktureringsprocessen och indrivningen åt oss

Att sammanställa, skicka ut och driva in fakturor slukar både tid och energi; tid och energi som företagare ofta hellre lägger på något annat. Men att överlåta en så känslig bit åt någon annan kräver stor tillit på många olika plan.

Aros Kapitals fakturaservice ger dig större frihet och mindre bekymmer över administrativa saker som är relaterade till fakturering:

  • Uträkning
  • Frankering
  • Utskick
  • Bevakning
  • Indrivning

Vi anpassar tjänsten efter dig

Varje företagare har sin vision och sin syn på hur relationen mellan verksamhet och kund ska se ut. Vi hanterar dina kunder på det sätt du önskar, så att dina kundrelationer fortsätter att växa och frodas.

Aros Kapital är ett i högsta grad flexibelt finansbolag som är villigt att anpassa sina tjänster efter dina behov.

Expertjurister

Aros Kapital är idag ett erfaret finansbolag med starkt stöd av kunniga jurister. I de fall du drabbas av kunder som vägrar betala sina fakturor, eller annat trubbel med ekonomin, så står vi med vårt juristteam bakom dig. För att undvika att det ska gå så långt så är vi dock väldigt tydliga i vår kommunikation med dina kunder och vi ger fler chanser att göra rätt för sig än de flesta. Vår juridiska hjälp ställer också upp för dig när du ska skriva avtal o.dyl. Aros Kapital erbjuder dig hundraprocentig trygghet.

28 Apr 2014