Hustillverkare

RSS

Attefallshus – vad måste man tänka på?

30 Nov 2014

Många jublade troligen när riksdagen den 2 juli 2014 klubbade igenom att man får uppföra ett större komplementhus på sin tomt – utan bygglov – det s.k. Attefallshuset. Det har uppkallats efter bostadsminister Stefan Attefall. Det får ha max 25 kvm byggnadsyta, en takhöjd(nockhöjd) på max 4m, och kanske mest intressant – det kan och [...]


Välj rätt hus från hustillverkare

28 Sep 2011

Det finns några huvudfaktorer som påverkar valet av hus från en hustillverkare. Dels så måste man se till tomten och dess förutsättningar samt vad som kan passa in i omgivningen, men kanske ännu viktigare är att finna ett hus som passar de egna behoven. Här ska du ju trots allt leva och bo, och om [...]