Vad är leverfläckar och hur kan man ta bort dem

Leverfläckar är en mycket vanligt förekommande förändring i hudens pigmentering. Ett annat namn förutom är nevus eller naevus. En kort beskrivning kan vara att de är godartade förändringar i huden pigmentering. En överväldigande majoritet av alla människor har någon eller några leverfläckar någonstans på kroppen. Hur många leverfläckar en människa har kan skilja sig mycket. En del har bara ett fåtal medan andra har väldigt många. Det är mycket vanligt att ha mellan 50 till 100 leverfläckar på kroppen. Även mörkhyade personer utvecklar leverfläckar men de syns inte lika bra som hos ljushyade personer. De enda människor garanterat inte får naevus är personer med albinism eller med andra ord saknar pigmentering. Det finns många sätt att ta bort leverfläckar eller reducera dess synlighet på. Kirurgi kan användas för att ta bort den pigmenterade vävnaden. För att reducera synlighet kan använda krämer mot leverfläckar som bleker huden eller pröva kemisk peeling.

I stort sett alla har ett varierande antal leverfläckar med vad är de för något? En kortfattad förklaring är att de är en godartad ändring i hudens pigmentering. Leverfläcken eller nevus innehåller en särskilt stor ansamling av pigmentceller. Ett annat ord för detta är hyperpigmentering. Ansamlingen av pigment ger den karakteristiska bruna färgen. Att de kallas leverfläckar kan har något att göra med att färgen på dem är relativt lik färgen på levern.

Leverfläckar kan utvecklas i stort sett när som helst i livet men de flesta uppstår tidigt. Många utvecklar merparten av alla leverfläckar inom en period ett par efter födseln eller under barnåren. Ju äldre man blir desto ovanligare blir det att utveckla naevus. En tumregel är att de flesta leverfläckar bildas upp till man är runt 30 år gammal. De kan vara medfödda eller uppträda under livet gång. De är permanenta förändringar i huden och försvinner inte av sig själv.

Fläckarna kan se olika ut. Färg och form kan variera betydligt. Färgen kan variera från väldigt ljust bruna till nästan svarta. I normala fall är de ljusbruna till bruna. Formen är i de flesta fall oregelbunden. Fläckarna är i vanliga fall väl avgränsade men behöver inte vara det. Det är relativt vanligt att färgen avtar mot kanten och långsamt flyter in hudens normal pigmentering. Leverfläckar är normalt inte speciellt stora, de är ofta mellan fyra till 10 kvadratcentimeter. Leverfläckar kan utvecklas på hela kroppen.

Man brukar dela in leverfläckar i fyra olika grupper beroende på deras utseende. Den första kategorin kallas för banalt pigmentnaevus. Färgen kan vara allt från brun till nästan hudfärgad. Fläcken har en jämn pigmentering. Märket är väl avgränsat och är generellt sett små, ofta under 5 mm stora. Den andra kategorin kallas för dysplastiskt naevus. De har en oregelbunden form och pigmenteringen kan vara ojämn. Färgen kan variera från bruna till nästan svart. Märket är större än 5 mm. En tredje typ av leverfläck är halonaevus. Märket ser ut som en leverfläck med en ljusare skiva som omger den. Den centrala fläcken kan försvinna och komma tillbaka igen. Den fjärde och sista typen kallas för medfött naevus. De är medfödda eller utvecklas under det första levnadsåret. De kan vara allt från 1,5 till över 20 mm i diameter. Medfödda leverfläckar kan ibland utveckla ett utseende som kan likna en vårta.

27 Sep 2013