Sopgubbar har blivit miljökämpar

sopbilAlla över 30 år minns de orangeklädda sopgubbarna som kom en gång i veckan och tömde de tunga soptunnorna som oftast var konstruerat av ett stålnät. De fick bära ut tunnorna till vägen och arbeta hårt kroppsligt för att vi andra skulle få det rent och fint. Som tur är utvecklas branschen och detta inte bara genom att dessa ”gubbar” fått en betydligt bättre arbetsmiljö. Den det är även mycket annat som förändrats till det positiva.

För det första är det knappt några sopor som slängs längre, i alla fall utifrån den meningen att de bara läggs på hög för deponering. Det mesta går att återvinna så sopgubbarna har snarar blivit miljömedvetna återvinningsgubbar, och gummor.

För det andra har även arbetsmiljön förbättras avsevärt när sophämtarna knappt behöver gå ut från hytterna längre eftersom det mesta sköts maskinellt.

Men den största förändringen är troligtvis att arbetsuppgifterna har blivit betydligt bredare. När det gäller företag som erbjuder sophämtning i Stockholm och andra storstäder är det inte bara den klassiska tömningen av soptunnan som erbjuds. Idag kan dessa sopföretag erbjuda kompletta lösningar oavsett om det rör sig om att hämta rivningsmaterial, hushållsavfall eller kemikalier. Den stora orsaken till detta bredare utbud handlar framförallt om att allt fler privata aktörer vuxit fram på marknaden till följd av behov som människor haft men inte fått hjälp med av den kommunala sophämtningen.

Även på denna punkt visar det sig att sopgubben har förvandlats till en miljökämpe. De privatpersoner som själv sorterar upp sitt avfall slänger en otroligt för stor del i hushållsopor och brännbart. Dessutom hamnar fortfarande för många giftiga vätskor i avloppet.  Dagens professionella sopföretag vet exakt hur allt sorteras vilket gör att över 90% går till återvinning.

Från att varit en orange gubbe som barnen nästan var rädd för har dessa sopgubbar/gummor? tagit steget till att bli samhällets miljökämpar. De gör visserligen bara sitt jobb men med tanke på hur mycket bättre de gör det än vad privatpersoner gör det borde de bli anlitade oftare.

23 Apr 2013