Jaktutrustning

jaktkläderNär man ska jaga så utgör utrustningen en väldigt stor del utav den helhetsupplevelse som man kommer att förknippa med jakten. Idag så jagar man nämligen mest för nöjets skull och detta ställer helt andra krav på jakt som fritidsaktivitet än när våra förfäder jagade för sin överlevnad. När det kommer till jaktutrustning så innebär en bättre utrustning ofta ett mycket bättre jaktresultat, bra utrustning som underlättar för både den som jagar samtidigt som den minimerar lidandet för den som jagas gör jakten både roligare och smidigare.

En väldigt viktig del utav en jägares utrustning utgörs utav jaktkläder, jaktkläder är en vital del eftersom att en jägares jaktkläder fyller flera olika funktioner. Jaktkläderna ska dels fungera som ett skyddande lager som håller jägaren varm och skyddar mot att grenar och annat kommer inpå kroppen. Jaktkläder ska även se till och möjliggöra för jägaren att kunna röra sig lätt och ledigt i terrängen utan att rispas utav stenar och buskar eller liknande. Vidare så ska jaktkläder även kunna hålla jägaren dold i skogen under jakten. Jägaren ska kunna utnyttja sina jaktkläders kamouflage för att kunna smyga nära sitt byte och säkrare kunna placera skottet, något som både jägare och djur tjänar på.

Många jaktkläder är tillverkade på ett sätt som möjliggör att det material som används i plaggen tempererar. Detta innebär att plaggen hjälper till att hålla jägarens kroppstemperatur perfekt, inte för varm och inte för kall. Givetvis så är huttrande på grund av allt för hög kyla eller svettningar på grund av allt för hög värme ett otroligt stort störningsmoment som förutom att försämra jaktresultatet även blir en fysisk oangelägenhet. Genom att ha tempererande plagg så håller man sin kroppstemperatur perfekt och därmed så är man av med ett irritationsmoment som kan ta fokus från själva jakten. Rörligheten i plaggen är också viktig, eftersom att en jägare snabbt ska kunna förflytta sig i skogen så ställer det stora krav på plaggens utformning och material.

Jaktkläder får inte vara för tunga och otympliga då detta försvårar snabba förflyttningar vilket i sin tur kan leda till försämrat jaktresultat. Plaggen får heller inte vara för bylsiga utan ska vara utformade på ett sätt som gör att jägaren får en smidig utformning och inte blir fysiskt större än nödvändigt enbart eftersom att man har ett par jaktkläder på sig. Det finns alltså många krav när det kommer till jaktkläder, dock så lönar det sig att satsa på en ordentlig utrustning från början eftersom att man då sparar pengar.

21 Jun 2012