Förbereda sig inför de nationella proven

ProvNationella prov är precis som namnet antyder prov som är likvärdiga över hela landet. De skrivs på samma datum och är identiskt. På gymnasiet har man nationella prov i alla matematikkurser, engelska A och B, samt svenska B. På grundskolan har man traditionellt sätt haft nationella prov i kärnämnena svenska, engelska och matematik, men på senare tid även i de naturvetenskapliga ämnena. De nationella proven främjar en likvärdig bedömning över hela landet. Samtidigt ger det en konkret bild till lärarna hur man praktiskt ska tolka kursplanerna, och vad man ska lägga fokus på i undervisningen.

De nationella proven är inte per definition betygsavgörande utan används tillsammans med andra tester under kursen som betygsunderlag. I praktiken är det dock ofta vanligt att de nationella proven har stor inverkan på vilket betyg man får, och att prestera bra på dessa blir då väldigt viktigt. Om man känner stor press inför de nationella proven kan det vara en god idé att ta extra hjälp av någon. Det kan antingen vara en vän, klasskamrat, förälder eller bekant. Om man vill kan man vända sig till ett företag för privatundervisning.

Nedan följer en några tips över hur man kan förbereda sig väl inför de nationella proven.

1 - Skaffa en överblick

Sammanfatta vad kursen innehåller, gärna i en punktlista. Tänk igenom de olika delarna. Vilka är dina styrkor respektive svagheter?

2 - Gör en tidsplanering.

Lägg upp ett schema inför provet så lång tid i förväg som möjligt. Var noga med att även fylla andra prov och inlämningsuppgifter, samt aktiviteter utanför skoltid. Sätt ut deadlines när du ska vara klar med de olika delarna.

3 - Gör alla uppgifter som finns i läroboken.

Fråga läraren om vilka saker som är bra att träna på. Det är lärarens uppgift att veta på vad som ingår i kursen och vad som kan testas på de nationella proven, så var hård. Nöj dig inte förrän du har fått svar på allt du undrar över.

4 - Gör ett tidigare nationellt prov som självtest.

När du börjar känna dig förbered är det bra att göra ett tidigare nationellt prov som ett självtest. Simulera gärna en provmiljö; sätt dig i ett ensamt rum, stäng av mobiltelefonen och låtsas som om det vore själva provtillfället. När du är färdig med provet rättar du det. Här kan du ladda ner tidigare nationella prov 5 - Gå tillbaka och repetera det du hade fel på.

Nu vet du vad som är dina styrkor och vad som är dina svagheter. Gå tillbaka till läroboken och gå igenom allt det som du hade fel på. Berätta för din lärare vilka delar du har problem med och fråga om han/hon kan gå igenom det med dig.

6 - Gör ytterligare ett tidigare nationellt prov

Gör ytterligare ett prov precis som tidigare. Se vad du hade fel på den här gången och öva extra på det.

Om du följer dessa stegen bör du vara väl förbered inför proven! Tänk på att gå och lägga dig tidigt dagen innan provet så du är utvilad, och ta gärna med dig något att äta och dricka. Lycka till!

22 Feb 2012