Dagens datahaller är exakt som de första - fast helt tvärtom

Dagens datacenter har sin historia från de allra första datorerna. Även om dagens hallar är uppbyggda och utformade efter dagens behov finns det en rad likheter med hur det var från början.

Likheterna är många

När den första datorhallen byggdes upp gjordes det inom militärindustrin. På grund av detta krävdes det en enorm säkerhet och sekretess. Det är något som kvarstår idag.

De första datorerna fungerade endast om de fick arbeta under speciella förhållanden. Det var tvunget att vara kallt eftersom datorn i sig alstrade så mycket värme. Dessutom krävdes det enormt många kablar för att koppla ihop alla delarna på datorerna. Av den anledningen byggdes speciella kabelkanaler i golvet samt kabelrännor i taket för att undvika oreda och snubbelrisk.

Även dessa förhållanden kvarstår i dagens datacenter även om storleken på datorerna har minskat kraftigt och effekten av dem ökat tusentals gånger. Men likheten finns där – kylningen är det viktigaste i dessa enorma data center och både kabelkanaler i golv och tak finns kvar för att underlätta arbetet.

Ett tag var datacenter på väg ner men…

Under 80-talet växte persondatorn fram och allt fler kunde köpa en dator att underhålla sig med i hemmet. Även företag köpte in datorer för att arbeta med och för en stund tog sig datorerna från datahallarna till företagens egna lokaler. De som levde på den tiden trodde säkert att datahallar var något ålderdomligt och som snart helt skulle försvinna. Men det visade sig att de hade fel – väldigt fel.

Idag är företagens servrar och backuper tillbaka hos olika data center i likhet med hur det var när datorn en gång började utvecklas. Ett företag kan hyra en hel data hall eller bara en enda hårddisk på dessa datacenter men orsaken att de gör detta är densamma då som idag.

Dessa data hallar erbjuder nämligen den säkerhet som behövs – precis som militären en gång krävde. Här finns även den miljö som krävs för att den tekniska utrustningen ska hålla högsta prestanda – precis det som krävdes med de första datorerna.

Att sedan sladdkanalerna och kabelrännor även är som förr, även om de har utvecklats en hel del, visar på att det inte är så stor skillnad på gårdagens datahallar och dagens toppmoderna datahallar.

Dagens datahallar är uppenbarligen exakt som de första – fast precis tvärtom.

27 Mar 2013